Aktualności,  Projekty

Brzydkie kaczątko w Danii

„Brzydkie kaczątko – spektakl i warsztaty dla dzieci i opiekunów” to projekt realizowany przez Fundację Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie! kierowany do Polonii i Polaków za granicą. Fundacja – ależ Gustawie! odwiedziła dwie miejscowości w Danii – Odense i Sonderborg. Podczas wizyt został zaprezentowany spektakl pt. „Brzydkie kaczątko”. To interaktywne przedstawienie adresowane do dzieci w wieku 3 – 14 lat i ich opiekunów. Przedstawienie porusza istotne społecznie tematy takie jak wyobcowanie, samotność wśród ludzi, tolerancja… , które są niezwykle aktualnymi tematami dla osób przebywających poza granicami swojego kraju. Walorem spektaklu jest fakt, że jego scenariusz powstał na podstawie znanej baśni H. Ch. Andersena, ale została ona przetransponowana na współczesne warunki, dostosowana do percepcji współczesnego odbiorcy. Spektakl został zrealizowany w technice teatru lalek połączonego z grą aktorską w żywym planie. Forma spektaklu pozwala widzom (w szczególności dzieciom) stopniowo oswajać się z językiem polskim. W przedstawieniu pada niewiele słów, jest ono zbudowane na odgłosach, monosylabach, pojedynczych, prostych słowach.

Aktorzy Fundacji poprowadzili także warsztaty pospektaklowe z zakresu edukacji teatralnej. Warsztaty obejmują zajęcia z zakresu sztuki polskiego teatru, uczestnicy poznają podstawowe pojęcia teatralne a także zapoznają się z technikami wykorzystywanymi w polskim teatrze lalek, poznają ich budowę, sposoby animacji, będą miały okazję animować prawdziwymi lalkami teatralnymi. W ramach warsztatów zostanie zorganizowany pokaz, jak w domowych warunkach, wykorzystując klasykę polskiej literatury dziecięcej, można tworzyć teatr. Aktorzy poinstruowali uczestników, jak z rzeczy dostępnych w każdym domu można stworzyć lalki teatralne i skonstruować mały teatr. Działanie to ma na celu inspirowanie środowisk polonijnych do podejmowania twórczych działań w oparciu o dorobek polskiej kultury.

Odense – 20. sierpnia 2017r., godz.: 14:00, Toldbodgade 5, 5000 Odense C

Wydarzenie odbyło się w:

Sonderborg – 19. sierpnia 2017r., godz.: 13:00, Biblioteka Miejska (Kongevej 19)

Raport ewaluacyjny Brzydkie kaczątko w Danii

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.