zarząd fundacji

tralalaANNA ZADĘCKA 

Prezes Zarządu Fundacji – ależ Gustawie!, aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie wydziału zamiejscowego we Wrocławiu, wydziału lalkarskiego, ukończyła również Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim kierunek zarządzanie kulturą. Będąc studentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej współpracowała z Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka (prowadzenie warsztatów teatralnych w przedszkolach, opiekun grupy plastycznej podczas kolonii artystycznych). Współpracowała z wydawnictwem Ilustris z Wrocławia projektując pocztówki, Autorka dwóch indywidualnych wystaw we Wrocławiu i Łodzi, laureatka konkursu organizowanego przez łódzki oddział „Gazety Wyborczej” na projekt koszulki związanej z Łodzią.
W latach 2000 – 2010 aktorka Teatru Lalek w Łodzi.

Pomysłodawczyni i koordynator projektów realizowanych przez Fundację – ależ Gustawie !

 ANNA GUZIK

Wiceprezes Zarządu Fundacji – ależ Gustawie! – aktorka,  Wrocławiu. Obecnie prodziekan i wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu na Wydziale Lalkarskim. Prowadzi zajęcia z techniki – gra aktorska marionetką na II roku studiów. Na swoim koncie oprócz realizacji teatralnych posiada także prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych w Polsce i poza jej granicami m.in. z czarnego teatru w Finlandii w 2008 r oraz współpracę przy projektach offowych.