statut

Statut Fundacji Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie !