o nas

Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie!  istnieje od 2011 r.  Jesteśmy na co dzień związani z kulturą i sztuką. Są pośród nas zarówno aktorzy, jak i pasjonaci teatru,  wszyscy pozytywnie usposobieni, kreatywni i chętni do działania.

Od lat zdobywamy doświadczenie nie tylko w instytucjach kultury i mamy nadzieję dalej się rozwijać. Wierzymy w terapeutyczną moc sztuki,  naszym celem statutowym jest jej upowszechnianie, stąd podejmujemy działania na wielu polach; od tworzenia spektakli, po organizowanie eventów teatralnych (np. czytania współczesnej dramaturgii, tematyczne panele dyskusyjne) i warsztatów artystycznych (teatralnych, literackich, plastycznych).

Nie ograniczamy naszych projektów do jednej grupy docelowej: z jednej strony są działania przeznaczone dla dorosłego odbiorcy, seniorów, z drugiej dla dzieci i młodzieży, uwzględniające także osoby niepełnosprawne, domy dziecka oraz środowiska dysfunkcyjne.

Rada Fundacji:

Kinga Kwiatkowska – przewodnicząca Rady

Ewa Truszkowska

Tomasz Krakowiak

Zarząd Fundacji:

Anna Zadęcka – Zięba – prezes Zarządu

Anna Guzik – wiceprezes Zarządu

GUSTAW MA CELE

 • docieranie do osób mających z różnych powodów utrudniony dostęp do kultury i sztuki,
 • promowanie przekonania, że kultura jest ważna,
 • „wychodzenie” z kulturą bezpośrednio do widza,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
 • kształcenie – edukacja kulturalna (warsztaty, zajęcia, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji innych osób),
 • rozwój umiejętności artystycznych,
 • rozwój osobisty (wolontariusze)
 • tworzenie nowych, interaktywnych form sztuki,
 • zapewnienie twórczego spędzenia czasu, rozrywki,
 • zwiększenie nakładów na kulturę poprzez kształtowanie świadomych odbiorców sztuki,
 • dostarczanie odbiorcom niebanalnych produktów.

 

GUSTAW MA MISJĘ

Gustaw to profesjonalizm, energia, kreatywność i pasja tworzenia i promowania kultury i sztuki.

Gustaw dociera do osób, które mają z różnych powodów utrudniony dostęp do kultury.

Gustaw wspiera rozwój artystyczny i osobisty człowieka.

Gustaw kształtuje świadomego odbiorcę sztuki.

                 … bo kultura jest ważna

     

GUSTAW MA WIZJĘ

Gustaw chciałby świata, w którym:

 • uczestnictwo w kulturze nie jest drugorzędną potrzebą człowieka.
 • nie ma na świecie człowieka, który będzie mógł powiedzieć: „nigdy nie byłem w teatrze”,
 • każdy człowiek ma wewnętrzną potrzebę czynnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej,
 • ludzie mają nieograniczony dostęp do kultury i edukacji artystycznej,
 • sztuka jest istotnym środkiem wyrazu myśli, uczuć, doświadczeń…
 • każdego człowieka w kraju (a w długofalowej wizji – na świecie) stać na czynne uczestnictwo w kulturze,
 • nie ma potrzeby zwiększania nakładów na kulturę, bo są one tak wysokie, że zarówno artyści jak i odbiorcy są usatysfakcjonowani.

STATUT FUNDACJI