rada fundacji

Kinga Kwiatkowska – Przewodnicząca Rady Fundacji

Ewa Truszkowska

Tomasz Krakowiak