Aktualności,  Projekty

Niezwykle skomplikowany żywot przedszkolaka

Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu warsztatów twórczych (plastycznych i teatralnych) na terenie wybranych czterech przedszkoli w Łodzi (po 4 warsztaty w każdym przedszkolu):

  • Przedszkole Miejskie nr 99
  • Przedszkole Miejskie nr 39
  • Przedszkole Miejskie nr 185
  • Przedszkole Miejskie nr 17

Warsztaty są kierowane do najstarszych grup przedszkolnych (dzieci w wieku 5-6 lat).

Czas trwania jednych zajęć warsztatowych – ok. 45 min.

Projekt będzie realizowany od kwietnia do czerwca 2018r.

Przedszkola i dzieci biorące udział w projekcie nie ponoszą żadnych kosztów.

„Niezwykle skomplikowany żywot przedszkolaka” to projekt artystyczny realizujący działania z zakresu edukacji kulturowej i animacji społeczno-kulturalnej z elementami edukacji kulturalnej na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Istotą projektu jest aby dzieci (uczestnicy warsztatów) na podstawie własnych przeżyć, doświadczeń i spostrzeżeń stworzyły opowieść, którą następnie przeniosą na język teatru. Wykorzystując własnoręcznie wykonane lalki i scenografię stworzą pudełkowy teatr, który następnie zaprezentują młodszym dzieciom uczęszczającym do przedszkola.

Cykl warsztatów składa się z następujących elementów:

– zapoznanie z innowacyjną formą teatru – teatr pudełkowy,

– tworzenie opowieści na podstawie przeżyć i spostrzeżeń dzieci,

– działania z wykorzystaniem kostek opowieści (’story cubes’)

– stworzenie przez dzieci teatrów pudełkowych, stworzenie lalek, scenografii, rekwizytów,

– pokaz teatrów pudełkowych młodszym grupom przedszkolnym (dzieci – dzieciom).

Zadanie „Niezwykle skomplikowany żywot przedszkolaka” jest realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Przedszkole Miejskie nr 39

Przedszkole Miejskie nr 99

Przedszkole Miejskie nr 185

Przedszkole Miejskie nr 17