Aktualności,  Projekty

Parkatoniki – II edycja

Parkatoniki to 3 małe skrzynki teatralne, które będzie można spotkać w przestrzeni miejskiej. Parkatoniki nieco przypominają stary aparat fotograficzny, ale można w nich zobaczyć ruchomy
obraz.
To wyjątkowe spotkanie widza z aktorem; jednorazowo spektakl w Parkatoniku może obejrzeć jeden widz. W każdym Parkatoniku bęzie można zobaczyć inne przedstawienie. Parkatoniki są wyposażone w oświetlenie, scenografię i specjalnie stworzonych miniaturowych bohaterów.

Pokazy Parkatoników:
7. czerwca – Szpital im. M. Kopernika (pokaz zamknięty)
8. czerwca – Szpital Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (pokaz zamknięty)
9. czerwca – Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 99 (pokaz zamknięty)
13. czerwca, godz. 15:30 – 17:30 – Pasaż im . A. Rubinsteina
20. czerwca – Szpital im. M. Kopernika (pokaz zamknięty)
21. czerwca, godz. 17 – 19 – Pasaż Abramowskiego
22. czerwca, godz. 14 – 16 – Park im. H. Sienkiewicza
23. czerwca, godz. 17 – 19 – Górka Widzewska
8. lipca, godz. 10 – 12 – Park Żródliska
10. lipca, godz. 14 – 16 – Świetlica Podwórkowa (ul. Pomorska 54)

Projekt Parkatoniki jest realizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Fotorelacja z realizacji projektu:

7. czerwca – Szpital im. M. Kopernika 

8. czerwca – Szpital Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

9. czerwca – Przedszkole nr 23

9. czerwca – Przedszkole nr 99

13. czerwca – Pasaż Rubinsteina

20. czerwca – Szpital im. M. Kopernika 

21. czerwca – Pasaż Abramowskiego

23. czerwca – Górka Widzewska

8. lipca – Park Źródliska

10. lipca – Świetlica podwórkowa