Aktualności,  Projekty

„Tu mieszkam, tu tworzę”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie parkatoniki_kolonowskie-1-693x1024.jpg

„Tu mieszkam, tu tworzę” to wielopokoleniowy projekt o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej kierowany do mieszkańców gminy Kolonowskie, umożliwiający bezpłatne uczestnictwo i integrację przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych w twórczych działaniach. W ramach zadania zostanie nawiązana współpraca z Biblioteką i Centrum Kultury i Szkołą Podstawową w Kolonowskiem, gdzie zostanie przeprowadzony cykl działań animacyjno – edukacyjnych. Punktem wyjścia będą przeprowadzone przez dzieci i młodzież wywiady z mieszkańcami (seniorami) gminy. Na ich podstawie powstaną scenariusze mini spektakli teatralnych i pełnowymiarowe krótkie przedstawienia, do których uczestnicy samodzielnie wykonają scenografię, lalki i rekwizyty. Następnie zaprezentują je w przestrzeni publicznej (przystanek, przychodnia, plac przed sklepem…) na terenie gminy, wykorzystując samodzielnie wykonane, przypominające stary aparat fotograficzny na statywie, mobilne skrzynki teatralne (Parkatoniki).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury