Aktualności,  Projekty

Parkatoniki w Gorzowie

„Parkatoniki w Gorzowie” to projekt polegający na organizacji cyklu wydarzeń artystyczno -kulturalnych o charakterze happeningu w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej Gorzowa Wielkopolskiego. Wydarzenie ma na celu urozmaicenie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta, niwelowanie barier w dostępie do kultury.

Parkatoniki to mobilne skrzynki teatralne, w swoim kształcie i konstrukcji przypominają stary skrzynkowy aparat fotograficzny na statywie, gdzie fotograf stawał pod tkaniną, żeby móc zrobić zdjęcie. W naszym projekcie skrzynka jest odpowiednio większa i służyły prezentacji mini spektakli teatralnych, etiud w konwencji teatru lalek zilustrowanych muzyką klasyczną (Brahms, Offenbach, Strauss) Dwa Parkatoniki na statywie będą ustawiane w parkach, na placach zabaw, między blokami osiedla…  Z jednej strony skrzynki na siedzisku siada jeden widz, zakłada słuchawki (przez które słyszy muzykę), a dzięki otworowi w Parkatoniku, do którego zagląda obejrzy mini spektakl, który odegra dla niego aktor znajdujący się po przeciwnej stronie skrzynki.

W ramach projektu odbyły się 4 pokazy dwóch Parkatoników.

Wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników.

Pokazy odbyły się wg następującego harmonogramu:

LOKALIZACJATERMINGODZINY
„Kwadrat” (Plac Nieznanego Żołnierza)16 czerwca 2018r.11.00 – 12:30
Park Wiosny Ludów16 czerwca 2018r.17:30 – 19:00
Park Górczyński17 czerwca 2018r.11:00 – 12:30
plac zabaw przy ulicy Dąbrowskiego17 czerwca 2018r.17:30 – 19:00

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Fotorelacja: