Aktualności,  Projekty

A właśnie, że teatr

„A właśnie, że teatr” to projekt realizowany przez Fundację – ależ Gustawie! kierowany do mieszkańców małych miejscowości na terenie województwa podlaskiego.

Chcielibyśmy integrować poprzez kulturę przedstawicieli różnych grup, mówić i przekonywać, że kultura łączy a obce jej są podziały i wykluczenie.

Wydarzenie bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Projektem zostało objętych 7 placówek edukacyjnych: przedszkola, punkty przedszkolne, szkoły podstawowe, zespoły szkół.

Elementami zadania są:

– kierowane do dzieci (3 – 9 lat) warsztaty edukacji teatralnej i warsztaty plastyczno teatralne,

– twórcze warsztaty dla kadry pedagogicznej. Opiekunowie grup otrzymają, przygotowany wcześniej, zeszyt metodyczny zawierający propozycje zabaw i eksperymentów artystycznych tematycznie łączących się ze spektaklem, stymulujących kreatywność oraz twórcze myślenie.

spektakl „Wielka misiowa wyprawa na Księżyc”, który powstał na podstawie opowiadań dzieci. Na spektakl zostaną zaproszeni mieszkańcy, dzieci z rodzicami, dziadkami…

Raport ewaluacyjny projektu A WŁAŚNIE, ŻE TEATR

Fotorelacja z projektu:

9 listopada 2015

Słobódka

10 listopada 2015

Kaletnik

12 listopada 2015

Stary Folwark

13 listopada 2015

Bakałarzewo

16, 17 listopada 2015

Olszanka

18 listopada 2015

Płociczno – Tartak

19, 20 listopada 2015

Filipów

 Projekt dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kultura Dostępna4-kopia

Patroni medialni:

NIEBYWALE SUWALKI-1logo_czasdzieci_jpg_300px