Dokumenty

 Statut Fundacji Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!

Aktualny odpis KRS można pobrać ze strony Ministra Sprawiedliwości. Wszystkie potrzebne do tego dane można znaleźć w zakładce Kontakt.


Opublikował: Ewa Gałat
Publikacja dnia: 14.03.2017
Podpisał: Ewa Gałat
Dokument z dnia: 04.04.2014
Dokument oglądany razy: 1496
21.10.2019 // alezgustawie.pl/smodbip