archiwum

Parkatoniki w Lublinie

 

 

Parkatoniki na Festiwalu Legend Lubelskich.

 

23 września 2017r. na Placu Rybnym w Lublinie pojawiły się trzy Parkatoniki.

Odbyły się trzy pokazy Parkatoników:

godz. 10:00-11:30 / 12:30-14:00 / 15:00-16:30

Parkatoniki to mobilne skrzynki teatralne, w których można obejrzeć krótkie spektakle teatralne.

To wyjątkowe spotkanie z teatrem, bliskie spotkanie widza z aktorem.

Serdecznie zapraszamy do Lublina. Cały program wyjątkowego festiwalu dostępny pod linkiem:

https://lublin.eu/turystyka/dzieje-sie/projekty-turystyczne/festiwal-legend-lubelskich

———————————————————————————————————————————

“Brzydkie kaczątko” w Danii.

 

 

“Brzydkie kaczątko – spektakl i warsztaty dla dzieci i opiekunów” to projekt realizowany przez Fundację Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie! kierowany do Polonii i Polaków za granicą. Fundacja – ależ Gustawie! odwiedziła dwie miejscowości w Danii – Odense i Sonderborg. Podczas wizyt został zaprezentowany spektakl pt. “Brzydkie kaczątko”. To interaktywne przedstawienie adresowane do dzieci w wieku 3 – 14 lat i ich opiekunów. Przedstawienie porusza istotne społecznie tematy takie jak wyobcowanie, samotność wśród ludzi, tolerancja… , które są niezwykle aktualnymi tematami dla osób przebywających poza granicami swojego kraju. Walorem spektaklu jest fakt, że jego scenariusz powstał na podstawie znanej baśni H. Ch. Andersena, ale została ona przetransponowana na współczesne warunki, dostosowana do percepcji współczesnego odbiorcy. Spektakl został zrealizowany w technice teatru lalek połączonego z grą aktorską w żywym planie. Forma spektaklu pozwala widzom (w szczególności dzieciom) stopniowo oswajać się z językiem polskim. W przedstawieniu pada niewiele słów, jest ono zbudowane na odgłosach, monosylabach, pojedynczych, prostych słowach.

Aktorzy Fundacji poprowadzili także warsztaty pospektaklowe z zakresu edukacji teatralnej. Warsztaty obejmują zajęcia z zakresu sztuki polskiego teatru, uczestnicy poznają podstawowe pojęcia teatralne a także zapoznają się z technikami wykorzystywanymi w polskim teatrze lalek, poznają ich budowę, sposoby animacji, będą miały okazję animować prawdziwymi lalkami teatralnymi. W ramach warsztatów zostanie zorganizowany pokaz, jak w domowych warunkach, wykorzystując klasykę polskiej literatury dziecięcej, można tworzyć teatr. Aktorzy poinstruowali uczestników, jak z rzeczy dostępnych w każdym domu można stworzyć lalki teatralne i skonstruować mały teatr. Działanie to ma na celu inspirowanie środowisk polonijnych do podejmowania twórczych działań w oparciu o dorobek polskiej kultury.

 

Wydarzenie odbyło się w:

Sonderborg – 19. sierpnia 2017r., godz.: 13:00, Biblioteka Miejska (Kongevej 19)

Odense – 20. sierpnia 2017r., godz.: 14:00, Toldbodgade 5, 5000 Odense C

 

Raport ewaluacyjny Brzydkie kaczątko w Danii

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

———————————————————————————————————————————

Parkatoniki – II edycja

 

Parkatoniki to 3 małe skrzynki teatralne, które będzie można spotkać w przestrzeni miejskiej. Parkatoniki nieco przypominają stary aparat fotograficzny, ale można w nich zobaczyć ruchomy
obraz.
To wyjątkowe spotkanie widza z aktorem; jednorazowo spektakl w Parkatoniku może obejrzeć jeden widz. W każdym Parkatoniku bęzie można zobaczyć inne przedstawienie. Parkatoniki są wyposażone w oświetlenie, scenografię i specjalnie stworzonych miniaturowych bohaterów.

Pokazy Parkatoników:
7. czerwca – Szpital im. M. Kopernika (pokaz zamknięty)
8. czerwca – Szpital Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (pokaz zamknięty)
9. czerwca – Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 99 (pokaz zamknięty)
13. czerwca, godz. 15:30 – 17:30 – Pasaż im . A. Rubinsteina
20. czerwca – Szpital im. M. Kopernika (pokaz zamknięty)
21. czerwca, godz. 17 – 19 – Pasaż Abramowskiego
22. czerwca, godz. 14 – 16 – Park im. H. Sienkiewicza
23. czerwca, godz. 17 – 19 – Górka Widzewska
8. lipca, godz. 10 – 12 – Park Żródliska
10. lipca, godz. 14 – 16 – Świetlica Podwórkowa (ul. Pomorska 54)

Projekt Parkatoniki jest realizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

 

Fotorelacja z realizacji projektu:

7. czerwca – Szpital im. M. Kopernika 

8. czerwca – Szpital Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

9. czerwca – Przedszkole nr 23

9. czerwca – Przedszkole nr 99

13. czerwca – Pasaż Rubinsteina

20. czerwca – Szpital im. M. Kopernika 

21. czerwca – Pasaż Abramowskiego

23. czerwca – Górka Widzewska

8. lipca – Park Źródliska

10. lipca – Świetlica podwórkowa

———————————————————————————————————————————

 

…czemuż Ty jesteś Romeo!

 

plakat-romeo

“…czemuż ty jesteś Romeo” to najbardziej chyba odważny w swojej formie ze wszystkich dotychczasowych projektów Gustawa.

Tym razem wyszliśmy z klasycznym tekstem dramatu W. Shakespeara “Romeo i Julia” w przestrzeń miejską. Aktorzy zaprezentowali fragmenty sceny balkonowej w nieoczekiwanych miejscach. Widzami byli przypadkowi przechodnie.

Wykorzystując klasyczny tekst chcielibyśmy powiedzieć o współczesnym świecie, o podziałach w nim panujących, o możliwości porozumienia, poszukiwania wspólnego języka a także o sile miłości, która jest wartością uniwersalną.

W krótkich scenach spotkają się dwa światy, które z różnych powodów nie mogą się połączyć. Romeo i Julia nie mogli być razem, ponieważ pochodzili z dwóch skłóconych ze sobą rodów, czy we współczesnym świecie możliwe jest takie spotkanie?

Realizując projekt chcemy spróbować znaleźć odpowiedź na to pytanie, chcielibyśmy skłonić widzów do refleksji na temat podziałów na różnych płaszczyznach.

Wydarzenie miało charakter happeningu.

Inscenizacja była odegrana w różnych lokalizacjach na terenie Łodzi w godzinach wieczornych.

Elementem projektu była także prezentacja zdjęć dokumentujących realizację zadania na słupach ogłoszeniowych.

Zadanie “Czemuż ty jesteś Romeo” jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor                    logosp1

logotyp-cn

Łódź, Traugutta 5, 29.10.2016

Łódź, Piotrkowska 88, 29.10.2016

Łódź, pasaż Schillera, 21.10.2016

Łódź, woonerf przy Traugutta, 19.10.2016

Łódź, OFF Piotrkowska, 16.10.2016

Łódź, Piotrkowska/6-go Sierpnia, 01.10.2016

———————————————————————————————————————————

 

Brzydkie kaczątko – II edycja.

 

2

Tak się szczęśliwie złożyło, że jesienią 2016 r. Gustaw z  projektem kulturalnym “Brzydkie kaczątko – II edycja” ponownie wyruszył w Polskę. Tym razem odwiedziliśmy maleńkie miejscowości w woj. lubelskim oraz w woj. łódzkim.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4-kopia

Patroni medialni:

logo_radio_lodz

logo_czasdzieci_jpg_300px

logo_niebieskie_przezroczyste_poleochronne

raport ewaluacyjny Brzydkie kaczątko – II edycja

Harmonogram naszych działań w woj. lubelskim:

terminy-lubelskie

Fotorelacja:

Grabów

Sulejów

Żychlin

Nieborów

Głowno

Piątek

Wola Krzysztoporska

Werbkowice

Nieledew

Mircze

Mieniany

Hrubieszów

Łaszczów

Tyszowce

Dołhobyczów

Dubienka

Moniatycze

Horodło

———————————————————————

 

A właśnie, że teatr!

 

6-kopia

Jesienią 2015 r. Gustaw był na Podlasiu.

“A właśnie, że teatr” to projekt realizowany przez Fundację – ależ Gustawie! kierowany do mieszkańców małych miejscowości na terenie województwa podlaskiego.

Chcielibyśmy integrować poprzez kulturę przedstawicieli różnych grup, mówić i przekonywać, że kultura łączy a obce jej są podziały i wykluczenie.

Wydarzenie bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Projektem zostało objętych 7 placówek edukacyjnych: przedszkola, punkty przedszkolne, szkoły podstawowe, zespoły szkół.

Elementami zadania były:

– kierowane do dzieci (3 – 9 lat) warsztaty edukacji teatralnej i warsztaty plastyczno teatralne,

– twórcze warsztaty dla kadry pedagogicznej. Opiekunowie grup otrzymają, przygotowany wcześniej, zeszyt metodyczny zawierający propozycje zabaw i eksperymentów artystycznych tematycznie łączących się ze spektaklem, stymulujących kreatywność oraz twórcze myślenie.

– spektakl “Wielka misiowa wyprawa na Księżyc”, który powstał na podstawie opowiadań dzieci. Na spektakl zostaną zaproszeni mieszkańcy, dzieci z rodzicami, dziadkami…

Raport ewaluacyjny projektu A WŁAŚNIE, ŻE TEATR

 

Projektowe plany Gustawa:

9 listopada 2015

Słobódka

10 listopada 2015

Kaletnik

12 listopada 2015

Stary Folwark

13 listopada 2015

Bakałarzewo

16, 17 listopada 2015

Olszanka

18 listopada 2015

Płociczno – Tartak

19, 20 listopada 2015

Filipów

 

 

 Projekt dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kult.Dost.                             4-kopia

 

Patroni medialni:

NIEBYWALE SUWALKI-1                          logo_czasdzieci_jpg_300px

———————————————————————————————————————————

 

Gustaw czytał na Festiwalu “Piękno jest wszędomne”

5-kopia

Fundacja – ależ Gustawie! wzięła udział w Festiwalu “Piękno jest wszędomne”, którego celem jest uwrażliwienie łodzian na temat wykluczenia, a zwłaszcza – bezdomności.

Aktorzy z Fundacji ależ Gustawie! stworzyli na podstawie wierszy bezdomnego Mirosława Grzelaka, zebranych w tomie “Chwasty pod płotem”, wyreżyserowaną czytaną etiudę, prezentującą wybrane utwory autora.

Stary Rynek – Łódź

1. sierpnia 2015 r.

Czytali – Wojciech Stachura, Anna Zadęcka.

Gitara – Bogdan Klat.

Koordynacja czytania – Marynia Janus.

fot. Anna Guzik

Dofinansowanie Festiwalu: mikrowsparcie w ramach “Programu Animacji Społecznej”, realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Centrum Aktywności Lokalnej i Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani w ramach projektu “Opracowanie Modelu Prowadzenia Rewitalizacji Obszarów Miejskich Na Wybranym Obszarze W Mieście Łodzi”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury I Rozwoju i współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

———————————————————————————————————————————

 

Kolejny projekt Gustawa!

4-kopia

Tak się szczęśliwie złożyło, że już jesienią Gustaw z nowym projektem kulturalnym “Brzydkie kaczątko” ponownie wyruszy w Polskę. Tym razem odwiedzimy maleńkie miejscowości w górach i na Mazurach 🙂 a także Domy Dziecka w woj. łódzkim.

Gustaw ma pełne ręce roboty: dzwoni do Domów Kultury, umawia terminy, dogaduje szczegóły, a w międzyczasie tworzy lalki i scenografię do nowego przedstawienia.

O postępach w realizacji projektu będziemy Was na bieżąco informować 🙂

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4-kopia

Patroni medialni:

logo_radio_lodz

logo_czasdzieci_jpg_300px

———————————————————————————————————————————

 

Gustaw czytał w 102! Czytanie dziewiąte.

3-kopia

“TATA: Żyjemy w uniwersalnym kraju na dowolnym miejscu mapy, który graniczy z lewej strony z krajami bogatszymi i lepszymi, z prawej strony z krajami biedniejszymi i głupszymi, a u góry jest woda.
MAMA: Właśnie zaczynamy Wigilię. Rodzina jest najważniejsza.
TATA: Ogłuszyłem karpia o brzeg wanny i zabiłem, żebyśmy mogli razem, szczęśliwie zadławić się ością.
WSZYSCY: Wspaniale, wspaniale.”

Gdzie: Foto Cafe 102, ul. Piotrkowska 102, Łódź
Kiedy: 17 czerwca (środa), godz. 20.00
Czytamy: “Pustostan”
Napisała: Malina Prześluga
Wstęp: wolny
Ilość miejsc: ograniczona


Czytacze: Aleksandra Gałaj, Anna Maria Guzik, Adam Mortas, Szymon Nygard, Helena Osak, Marcin Sosiński, Anna Zadęcka

Porządkowa: Marynia Janus

———————————————————————————————————————————

Zostań aktorem, reżyserem, scenopisarzem Gustawa!

8

Fundacja – ależ Gustawie! poszukuje do współpracy studentów i absolwentów wydziałów:

– aktorstwa

– reżyserii

– scenopisarstwa

Jeśli chcesz zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać się, szkolić warsztat we współpracy z zawodowcami oraz poznać niebanalnych ludzi napisz do nas.

Obecnie głównym projektem, do którego pragniemy Cię zaangażować to cykl czytań dramatów “Gustaw czyta w 102” odbywających się w klubie Foto Cafe 102 w Łodzi.  Jest to jedyna taka inicjatywa artystyczna w Łodzi, która da Ci możliwość pracy twórczej w niezwykłej przestrzeni i atmosferze.

Praca non profit, ale nie wykluczamy w przyszłości współpracy płatnej.

Swoje zgłoszenie  oraz CV wyślij na adres alezgustawie@gmail.com

Czekamy właśnie na Ciebie.

———————————————————————————————————————————

 

Zostań wolontariuszem Gustawa!

 

telefon 2

Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie! poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby współpracować przy okazji realizowanych przez nas projektów kulturalnych.

Szukamy osób zainteresowanych kulturą, aktywnych i otwartych na nowe wyzwania.

Oferujemy możliwość współpracy przy ciekawych inicjatywach kulturalnych, zdobycie cennego doświadczenia i poznanie zasad organizacji wydarzeń, możliwość rozwoju umiejętności organizacyjnych. Wszyscy wolontariusze otrzymają od nas stosowne rekomendacje i umowę wolontariacką.

Jeśli chcesz zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać się, szkolić warsztat we współpracy z zawodowcami oraz poznać niebanalnych ludzi napisz do nas. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie na adres alezgustawie@gmail.com. W ten sposób powstanie baza osób, z którymi będziemy współpracować przy różnych naszych działaniach.

KWESTIONARIUSZ WOLONTARIUSZA

———————————————————————————————————————————

 

Gustaw znowu czytał w 102!

 

Gustaw czyta

“(…) wpisałem do wyszukiwarki hasło “hayek”, lecz zamiast stron dotyczących friedricha hayeka, filozofa i ekonomisty, znalazłem strony dotyczące salmy hayek, modelki i aktorki,

tysiące stron, setki fotografii,

zdjęcia jej biustu, zdjęcia jej nóg, zdjęcia jej twarzy, całej jej postaci, jednak nie o niej wtedy myślałem, nie o jej nogach, nie o jej spojrzeniu, nie chciałem oglądać piersi salmy hayek, nie chciałem oglądać jej ramion i pośladków, a jednak oglądam: tyłek, plecy, piersi, ramiona, no­gi, twarz, nos, uszy, oczy, choć moim celem był friedrich von hayek, profesor friedrich august von hayek, urodzony w wiedniu, zmarły we fryburgu, noblista, filozof szkoły austriackiej (…)”

 

kiedy: 29 kwietnia (środa), godz. 19.00

gdzie: Foto Cafe 102, ul. Piotrkowska 102, Łódź

czytamy: “Salma (love story dla jednego aktora)”

napisał: Przemysław Fiugajski

reżyseruje: Tomek Jeziorski

czyta: Pavel Kryksunou

muzykuje: Bogdan Klat

 

A wszystko to odbyło się dzięki:

– nowej współpracowniczce Gustawa: Maryni Janus

– uporowi Fundacji Tworzenia i Promowania Sztuki – Ależ Gustawie!

– gościnie Foto Cafe 102

– uprzejmości autora

fot. Michał Awin

———————————————————————————————————————————

 

Procent dla Łodzi!

 

14

Gustaw nieustająco namawia do wspierania kultury.

W niedzielę (29.03.2015 r.), w ramach akcji Procent dla Łodzi, zorganizowanej w Manufakturze przez Fundację JiM, namawiał razem z innymi organizacjami pożytku publicznego do tego, aby Twój 1% został w Łodzi. Jeśli się jeszcze nie rozliczyłeś z fiskusem – wybierz jedną z łódzkich organizacji.

A najlepiej wybierz Gustawa!

Dlaczego? Bo kultura jest ważna!

 

Krótka fotorelacja z niedzielnej przygody:

fot. Michał Awin

I gazeta o Gustawie pięknie napisała:

“Spore zainteresowanie dzieci wzbudziło stoisko Fundacji “Tworzenie i Promowanie Sztuki – ależ Gustawie”, z mnóstwem pluszowych mupetów. Organizacja przygotowuje dla dzieci lalkowe przedstawienia i performance w tramwajach i w parkach. – Zbieramy na teatr rowerowy, czyli scenę zainstalowaną na specjalnym rowerze, żeby regularnie występować w przestrzeni miejskiej – wyjaśnia Anna Zadęcka-Zięba. – Praca z dziećmi jest cudowna, bo one wierzą w iluzję teatru.”

Link do całego artykułu.

Gustaw również ustanawiał rekord!

To była dla Gustawa pracowita niedziela…

…teraz czas na Twój ruch – 1% na kulturę!

KRS 0000391046

——————————————————————————————————————————–

 

Opowiem Ci bajkę.

 

Wszystkie dzieci lubią bajki, a najlepiej, gdy opowiadają je im najbliżsi – w tym babcie i dziadkowie. Opowiedzenie ciekawej bajki to jednak czasami zadanie niełatwe.

Już we wrześniu Fundacja – ależ Gustawie! rusza w podróż po Polsce. Odwiedzimy wiele miejscowości z województw łódzkiego, małopolskiego i podkarpackiego z projektem dla dzieci i seniorów “Opowiem Ci bajkę”.

gotowy ze spadami

W 20 miejscowościach będzie można zobaczyć spektakl teatralny “Calineczka” zagrany z wykorzystaniem lalek, a następnie wziąć udział w warsztatach rozwijających wyobraźnię, prowokujących do twórczego myślenia, wykorzystujących innowacyjne metody twórczej aktywności i wzmacniających więzi między wnukami a dziadkami. “Calineczka” to przedstawienie o maleńkiej dziewczynce o ogromnym sercu. W świecie pełnym niespodzianek spotyka ją wiele ciekawych, ale też niebezpiecznych przygód.

Uczestnicy warsztatów poznają techniki aktywności twórczej z wykorzystaniem lalek teatralnych i elementów sztuki teatralnej – improwizacji i storytellingu. Spotkania będą prowadzone przez zawodowych aktorów posiadających doświadczenia w działaniach animacyjnych.

Udział w wydarzeniu to świetna okazja do wspólnego spędzenia wolnego czasu i budowania pozytywnych relacji międzypokoleniowych.

Do udziału w przedstawieniach i warsztatach zapraszamy wszystkich chętnych seniorów z wnukami – udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

logo asos

Patronat Medialny

GLOS_SENIORA_logo-OK

logo_starsi_rodzice

 

Zapolice

Wola Krzysztoporska

Grabów

Głowno

Bobrowniki

Nieborów

Sulejów

Solec Zdrój

Rymanów

Gorajowice

Szebnie

Lubatowa

Wielopole Skrzyńskie

Wiśniowa

Biecz

Ropczyce

Niedźwiada

Gnojnica Dolna

Trzcinica

 

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU

———————————————————————————————————————————

 

Gustaw jedzie w góry!

asos_logo_kolor

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało Gustawowi dofinansowanie na projekt “Opowiem Ci bajkę” w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – promującą integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

IMG_0952

W związku z tym Gustaw odwiedzi min. woj. podkarpackie ze spektaklami i warsztatami dla tych starszych i najmłodszych 🙂

———————————————————————————————————————————

 

Czytanie w Niebostanie.

27

Widma, strachy i zemsta na yorkach? Tego nie wiecie o Bałutach na pewno! Czytanie performatywne komedii grozy “Nawiedzeni” Pawła Tomczaka – Tomaszewskiego w wykonaniu naszych aktorów odbyło się w  niedzielę 21. września o godz. 15:00 w “Niebostanie” przy ul. Piotrkowskiej 17.

Oto krótka fotorelacja 🙂

———————————————————————————————————————————

 

Gustaw w wakacje nie próżnuje!

 

W ostatnim czasie można było nas spotkać na łódzkich imprezach plenerowych – na kiermaszu na Księżym Młynie oraz Sjeście w Parku Julianowskim. Zarówno dzieci, jak i dorośli, mogli poznać tajniki teatru lalkowego i pobawić się przygotowanymi przez Gustawa marionetkami, pacynkami, kukłami itp. Można było wejść za parawan i przez chwilę poczuć się prawdziwym aktorem. Dla wielu widzów było to pierwsze doświadczenie z teatrem “od kulis”.

Fundacja – ależ Gustawie! wychodzi ze sztuką do ludzi i pokazuje, że kultura może być wszędzie. Dlatego nie zabrakło nas na imprezach, na których łodzianie z przyjemnością spędzają wolny czas. Chcemy zainteresować dzieci teatrem i pokazać, że sztuka wcale nie jest nudna i poważna.

Do zobaczenia przy kolejnych okazjach.

———————————————————————————————————————————

 

Dotknij Teatru 2014

 

“Ale jazda” już za nami! Aktorzy w tramwaju zrobili furorę – zainteresowali się nami min. TVN 24 i Polsat News. W obu stacjach pojawiły się materiały filmowe z akcji. Pasażerowie uśmiechnięci nie szczędzili Guciowi braw, nawet Pan Motorniczy się uśmiechał 😉

Niektórzy mówili, że to może natręctwo tak z kulturą do tramwaju… Mamy dla nich jedną odpowiedź: w kwestii kultury Gustaw jest i pozostanie natrętny! 🙂

 

DT 2014_banner_muz m lodz_703x303-1

 

W tym roku z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru Gustaw będzie jeździł tramwajami.

Akcja “Ale jazda” została stworzona z myślą o mieszkańcach miasta: o tej Pani co wiezie żonkile z targowiska i o tym mężczyźnie co jedzie do chorej żony i jeszcze o tej Pani, której zepsuł się samochód i musi jechać dziś tramwajem, i też o tej dziewczynie z nosem w książce na ostatnim siedzeniu i o tym chłopaku co jedzie bez biletu, bo to przecież “tylko jeden przystanek”.

 

 

Chcemy przekonać mieszkańców miasta, że teatru można dotknąć w każdym miejscu, że powinien on być ogólnodostępny.

 

DT Logo podstawowe 800

——————————————————————————————————————————— 

 

Ferie zimowe w Teatrze Pinokio

 

Rok temu Gustaw spędził ferie z dziećmi w Teatrze Pinokio w Łodzi. Były warsztaty, były obiadki, był spektakl, były dzikie tłumy na widowni, była energia…..W tym roku będzie również fantastycznie.

Kto chętny niech zapisuje swoje pociechy, bo ilość miejsc ograniczona.

Wszystkich młodych miłośników teatru zapraszamy na spędzenie ferii zimowych na warsztatach teatralno-plastycznych w Teatrze Pinokio w Łodzi.

Będzie to to doskonała okazja do bliższego poznania pracy w teatrze, pokonania własnej nieśmiałości, doskonalenia swoich talentów oraz pobudzania i rozwijania kreatywności. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję poznać teatr od kulis, zapoznać się ze sceną, pracowniami teatralnymi i zapleczem technicznym. Dowiedzą się jak powstaje spektakl i na czym polega praca poszczególnych realizatorów.

 

szczegóły na stronie: http://teatrpinokio.pl/index.php/component/content/article/334.html
———————————————————————————————————————————

Gustaw czyta w 102

 

 

A gdyby tak autobusy nocne kursowały co 2 może co 3 godziny ?

Gustaw bardzo by tak chciał i wie że jest w tym chceniu chwilowo odosobniony. Na  nic budżety obywatelskie, głosowania, wkrótce wszyscy będą chcieli, żeby nocne kursowały możliwie najrzadziej. To jest możliwe.

Czy wiecie jak wspaniałe rzeczy mogą się przytrafić,  jak się czeka na taki nocny…..  a jeszcze jak ktoś się przysiądzie, zacznie gadać,  niby od rzeczy, do siebie a jednak z jakimś sensem i jakby właśnie do ciebie.

 

Na nocny czekamy wykorzystując tekst Michała Walczaka   “Nocny autobus”.

Przystanek –  Foto Cafe 102

Jedyny taki kurs: 24 października 2013r.

Godz. 19:00 (na miejscu będziemy sobie wyobrażali, że jest trochę później)

Na przystanku czekają: Anna Guzik, Maciej Piotrowski

Kierowca: Pavel Kryksunou

Reżyser zdarzenia: Ryszard Zięba

Tekst udostępniony dzięki uprzejmości: FORMAT-A

———————————————————————————————————————————

Stary Rynek. Re – animacja.

 

 

14 września, godz.: 13 – 18

21 września, godz.: 13 – 18

28 września, godz.: 13 – 18

5 października, godz. 13 – 18

12 października, godz. : 12- 17

19  października, godz. 13 – 18

No to tak szczerze. Kiedy ostatnio byliście na Starym Rynku?

A tak, tak, wiemy, że są i tacy, którzy się zdziwią: “To w Łodzi jest Stary Rynek? Gdzie?”

A tuż obok Parku Śledzia (oficjalnie Parku Staromiejskiego).

To właśnie tam spotykali się pierwsi mieszkańcy Łodzi i sobie rozmawiali o przyszłości swojego małego wówczas miasta. Potem ktoś przyniósł jabłka, które chciał sprzedać, obok ustawił się ktoś inny z gruszkami i tak powstał pierwszy łódzki targ, oczywiste również miejsce spotkań towarzyskich.

A gdyby tak cofnąć czas i w jesienne soboty się tam spotkać?

Spróbujmy. Fundacja – ależ Gustawie ! zaprasza na wydarzenie “Stary Rynek. Re – animacja”.

CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO? :

–  odbędzie się kiermasz rzeczy oryginalnych, ręcznie robionych, nietuzinkowych.

– o godzinie 14 spektakl dla dzieci

– gry i zabawy dla młodszych i nieco starszych

Oczywiście impreza jest darmowa.

Stary Rynek. Re – animacja”  to projekt artystyczny skierowany do szerokiego grona odbiorców, gdzie jedynym kryterium jest chęć uczestnictwa w wydarzeniu.

Wydarzenie ma na celu odkrycie możliwości tkwiących w zapomnianej na co dzień przestrzeni miejskiej ? Starym Rynku. Głównym celem projektu jest chęć integracji i identyfikacji mieszkańców z miastem Łódź.

Wydarzenie będzie ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich mieszkańców.

Projekt “Stary Rynek. Re – animacja” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

———————————————————————————————————————————

Gustaw czyta w 102

                                                                    plakat

Jak już człowiek urodzi się męczennikiem to nie ma rady. Musi dźwigać na swoich barkach ciężar odpowiedzialności za całą ludzkość, za losy świata, za globalne ocieplenie, za wydarzenia przeszłe, przyszłe i za teraźniejsze

Gustaw  czyta a Kazik cierpi.

Jakie są powody cierpień Kazika? Po kiego diabła Marzenka szyje ciągle białe sukienki ?

Fundacja – ależ Gustawie ! zaprasza na czytanie dramatu Tomasza Kaczmarka pt. : “Męczeństwo Kazika, czyli misterium blokowe”

 

Kazik będzie cierpiał w Foto Cafe 102 w Łodzi, ul. Piotrkowska 102,

17 lipca 2013 r.

o godzinie 20 : 00

Wstęp jest bezpłatny.

Reżyseria: Przemysław Jaszczak

Udział biorą: Pavel Kryksunou, Aleksandra Gałaj, Anna Guzik, Katarzyna Kaleta, Anna Zadęcka

 

———————————————————————————————————————————

“Teatru (S)tworzenie

plakat

Serdecznie zapraszamy na premierowy pokaz 29 czerwca 2013r. o godzinie 12:00

do klubu Scenografia przy ul. Zachodniej 81/83 w Łodzi

W projekcie biorą udział dzieci i młodzież z Domu Dziecka nr 2 i nr 6 w Łodzi.

Prowadzenie:  Aleksandra Gałaj, Anna Zadęcka – Zięba

 Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

“Teatru (S)tworzenie” to projekt teatralno – edukacyjny realizowany przez Fundację – ależ Gustawie !, skierowany do dzieci i młodzieży z domów dziecka na terenie Łodzi. Głównym celem projektu jest włączenie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w czynne uczestnictwo w tworzeniu kultury, ułatwienie im dostępu do korzystania z niekonwencjonalnych metod edukacji kulturalnej i inspirowanie do twórczego spędzania wolnego czasu.

Od marca aktorzy wspólnie z dziećmi z łódzkich domów dziecka pracowali nad małymi formami teatralnymi, które w efekcie złożą się na pokaz finałowy.

Dzieci w trakcie zajęć nie tylko poznały specyfikę pracy aktora, ale również własnoręcznie wykonały elementy scenografii, rekwizyty a nawet stworzyły muzykę.

 

———————————————————————————————————————————

Druga edycja warsztatów teatralno – plastycznych  “Laki w przedszkolu” dobiegła końca.

 

“Lalki w przedszkolu” to autorski pomysł Fundacji – ależ Gustawie! realizowany w ramach projektu “Dotknij Teatru”, w dniach 25, 26, 27 marca 2013r. w Łodzi.

7 aktorów
7 przedszkoli
40 lalek

63 godziny warsztatów

400 dzieci biorących udział w warsztatach.

 

———————————————————————————————————————————

Fundacja – ależ Gustawie !
ogłasza nabór publicznych przedszkoli do udziału w projekcie “Dotknij Teatru” 2013r.

“Lalki w przedszkolu” to cykl trzydniowych warsztatów dla dzieci i opiekunów grup, mający na celu przybliżenie technik lalkowych i pracy w teatrze.

Warsztaty są bezpłatne.

O warsztatach:
– warsztaty odbywają się na terenie przedszkola
– trwają 3 dni (25, 26, 27 marca 2013r.)
– w jednym przedszkolu zostaną utworzone 2 grupy (młodsza i starsza)
– zajęcia prowadzą zawodowi aktorzy
– w jednej grupie może być maksymalnie 25 dzieci i dwóch opiekunów

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia wysłane na : alezgustawie@gmail.com będą przyjmowane do 10 marca 2013r.
W projekcie weźmie udział 7 przedszkoli.

W warsztatach nie mogą wziąć udziału przedszkola, które uczestniczyły w nim w poprzedniej edycji w 2012r.

Zapraszamy na stronę internetową fundacji – www.alezgustawie.pl , można tam zobaczyć jak wyglądała ubiegłoroczna edycja warsztatów.

 

———————————————————————————————————————————

gustaw czyta plakat 5

30 stycznia 2013 o godzinie 19:00
zapraszamy na kolejną edycję spotkań z cyklu
organizowanych przez
Fundację  – ależ Gustawie! i Foto Cafe 102 pt.
Gustaw czyta w 102″
Wstęp wolny!!!

A o czym tym razem Gustaw udaje się na “Terapię”.
To dopada każdego. Poszukując własnej tożsamości, zmagając się z problemami dnia codziennego Gustaw
postanowił skorzystać z terapii; położyć się na symbolicznej kozetce i oddać się
w ręce niezbyt doświadczonej (jak się później okazało) terapeutki.
Jakie problemy dopadły Gustawa? Co wyniknie z nowatorskiej terapii? Czy Gustaw spojrzy inaczej na otaczający go świat?
Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać już
30 stycznia 2013r. o godzinie 19:00, w Foto Cafe 102 (Łódź, u. Piotrkowska 102).

“Terapia” – Joanna Górniak
reżyseria – Przemysław Jaszczak
udział biorą: Aleksandra Gałaj, Anna Guzik, Katarzyna Kaleta, Katarzyna Maj, Anna Zadęcka.

———————————————————————————————————————————

Leniwa niedziela

W ramach “Leniwej Niedzieli” 9 grudnia Fundacja – ależ Gustawie! poprowadziła warsztaty dla dzieci z zakresu teatru lalek.
Dzieci poznały najprostsze techniki lalkowe: pacynkę i kukłę.
Mogły spróbować swoich sił aktorskich za prawdziwym parawanem, na najprawdziwszej scenie.
W drugiej części warsztatów odbyły się zajęcia plastyczne, na których dzieci wykonały proste lalki.
Pojawiły się postaci księżniczek, bałwanka był nawet jeden superbohater…każda z nich była wyjątkowa.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien